Socialmedia-kanalen
Goederentreinen.nl
Socialmedia-kanalen
OVnieuws.info
Goederentreinen.nl
ProRail gunt Movares contract voor Zuidwestboog Meteren
Index

15-04-2021 / 20.30 uur
UTRECHT - Spoorbeheerder ProRail en ingenieursbureau Movares hebben gisteren, donderdag 14 april, een contract ondertekend voor de realisatie van de Zuidwestboog Meteren. De start van het project is april 2022 en in 2029 maken de treinen volgens de planning van de nieuwe spoorboog gebruik.

Meer treinen
Tussen Meteren en Boxtel gaan meer treinen rijden en deze toekomstige boog maakt het mogelijk om treinen vanaf de Betuweroute naar het zuiden af te laten buigen.

Actuele Fotoreportages
Videoreportages
Goederen vervoerders
Goederen locomotieven
BetuweRoute
Railbouw / -onderhoud bedrijv.
Ongevallen met goederen
Andere websites van ons
OVnieuws.info
Contact

Het project Zuidwestboog Meteren vormt onderdeel van de PHS Corridor Goederenroutering Zuid-Nederland. Tussen de haven van Rotterdam en het zuiden van het land gaan meer reizigers- en goederentreinen rijden. Daarom wordt bij het Gelderse Meteren tussen de Betuweroute en de A2 een extra, dubbelsporige boog gebouwd om goederentreinen vanaf de Betuweroute te laten aftakken naar het zuiden.

Door de Zuidwestboog bij Meteren benut ProRail de Betuweroute en maken ze meer ruimte voor goederenvervoer. Een deel van de Betuweroute komt door de nieuwe spoorboog 60 meter verder naar het noorden te liggen. Het bestaande geluidsscherm komt hier terug. De nieuwe spoorboog kruist de Betuweroute en de A15 bovenlangs met spoorviaducten en er komt een spoorviaduct over het spoor van Utrecht naar Eindhoven.

Aandacht voor samenwerking
De Zuidwestboog bij Meteren is een project waarbij extra aandacht wordt gegeven aan de samenwerking tussen partijen. Succes wordt niet alleen afgemeten aan de kwaliteit van de opgeleverde producten, maar óók aan de manier van samenwerking tussen de partijen. Dit jarenlange project begint dan ook met een traject van 100 dagen waarin, op basis van gelijkwaardigheid en eigenaarschap, de samenwerking wordt vormgegeven. De samenwerking komt tot uiting in de aanbesteding, het contract en in de uitvoering van de opdracht. Dit is een vrij unieke manier van werken, die ProRail sinds enige tijd voor een aantal grote projecten inzet. Movares heeft een aantal van deze projecten in uitvoering.

Een bijzonder contract
Tegenwoordig wil ProRail de verantwoordelijkheid om een project succesvol af te ronden niet meer over de schutting naar de aannemer gooien maar deze, gelet op de complexiteit en het risico, bij hunzelf houden. Dit betekent dat ze kennis om een project tot een goed einde te brengen via een aanbesteding in huis moeten halen: “Hiermee waren de contouren voor dit contract geboren” aldus Alberto Sneeuw, tendermanager bij ProRail.

Alberto noemt de overeenkomst met Movares een bijzonder contract: “Het is een van de vele saillante markeringen van het steeds meer afscheid nemen van het vroegere ‘markt tenzij’-inkoopbeleid. Eens was de markt creatiever en efficiënter, was privatisering het antwoord op alle publieke kwalen. Sindsdien heeft de markt zichzelf in de vingers gesneden en is ProRail ook wijzer geworden bij het spoor. Tegenwoordig is het motto meer ‘met de markt’ meebewegen.”

Mail ons