Socialmedia-kanalen
Goederentreinen.nl
Socialmedia-kanalen
OVnieuws.info
Goederentreinen.nl
ProRail test detectiesysteem met assentellers in Rotterdamse Havens
Index

25-05-2022 / 15.30 uur
ROTTERDAM - Weersinvloeden kunnen een uitdaging zijn voor treindetectie op de Havenspoorlijn. Dit jaar wordt door ProRail en ingenieursbureau Sweco op de buitencontour in het Havengebied, getest hoe het detectiesysteem met assentellers zich houdt. Als dit in alle seizoenen beter bestand blijkt tegen zand en zout, wordt het huidige systeem vervangen. Daarmee moet het aantal verstoringen afnemen.

Spoorbezetting
Is een spoorsectie bezet of niet? Dat wordt nu nog vastgesteld met het Jade detectiesysteem met spoorstroomlopen.

Actuele Fotoreportages
Videoreportages
Goederen vervoerders
Goederen locomotieven
BetuweRoute
Railbouw / -onderhoud bedrijv.
Ongevallen met goederen
Andere websites van ons
OVnieuws.info
Contact

Omdat delen van het systeem het einde van hun levensduur naderen en er op de buitencontour veel hinder is door zand en zout, wordt nu in een pilot getest hoe het detectiesysteem met assentellers functioneert.

De pilot is ingericht op de buitencontour van de Maasvlakte waar zand en wind vrij spel hebben en duurt een jaar. Deze pilot is het eerste grootschalige project met GAST-NL assentellers binnen het goederenproces in Nederland.

Schaduwbedrijf
Tijdens de pilot gaat het spoorgoederenvervoer gewoon door en dus liggen de assentellers op hetzelfde traject als de Jade spoorstroomlopen waarmee het spoor nu wordt beveiligd. Dat levert nog meer meetgegevens op omdat het gedrag van beide systemen in eenzelfde situatie kan worden vergeleken.

Ingenieursbureau Sweco analyseert de pilotresultaten en brengt alle mogelijke scenario’s voor het functioneren van de assentellers in kaart. Daarbij wordt goed gebruik gemaakt van digitale mogelijkheden om het gebied van ruim 50 km te monitoren. Met 360° foto’s is het hele gebied tot in detail in kaart gebracht met GPS-locatie.

De techniek
Het systeem van spoorstroomlopen functioneert door ingebouwde stroomkringen in de spoorstaven, die worden kortgesloten wanneer wielen van de trein passeren. Een kortgesloten spoorstroomloop geeft dus aan dat een spoorsectie bezet is. Een assenteller aan het begin en aan het einde van de spoorsectie telt de assen, daarmee bepaalt het systeem of de sectie vrij of bezet is.

Dagelijkse operatie
Naast de detectie en de weersinvloeden wordt door ProRail en Sweco ook gekeken naar de ontwerpvoorschriften en de gebruiksvoorschriften, met name naar het proces van storingsherstel en onderhoud en wat dit betekent voor de dagelijkse operatie. In het najaar worden de eerste resultaten van de pilot verwacht.

Foto: © ProRail

Mail ons