Socialmedia-kanalen
OVnieuws.info
Socialmedia-kanalen
Goederentreinen.nl
Goederentreinen.nl
Startsignaal voor bouw Zuidwestboog bij Meteren

28-06-2024 / 20.00 uur
METEREN -
Aannemer Van Hattum en Blankevoort bouwt in opdracht van ProRail een extra spoorboog bij Meteren. Dit is om goederentreinen die naar het zuiden gaan langer te laten rijden op de Betuweroute die speciaal bedoeld is voor goederenvervoer. Hiermee vangt ProRail toekomstige groei van het treinverkeer op en ontlasten ze het spoor op andere plekken. Op 26 juni is het startsignaal gegeven.

Starthandeling
In de schaduw van een windmolen op een weiland langs de A15 kwamen vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen samen.

Actueel OVnieuws
Nieuws over spoorbouw en onderhoud
Nieuws over OV materieel
Nieuws over OV musea
OV bedrijven
Onder begeleiding van de Zandtovenaar verrichtten bestuurders van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Van Hattum en Blankevoort, de gemeente West Betuwe en ProRail gezamenlijk de officiële starthandeling. In aanwezigheid van belanghebbenden en een aantal omwonenden werd officieel stilgestaan bij deze belangrijke mijlpaal. Daarmee is een lange periode van voorbereiding nu opgevolgd door de start van de bouw. Uiteindelijk wordt de boog in 2031 in gebruik genomen.

“We zijn erg blij met deze oplossing. Hierdoor kunnen goederentreinen meer gebruik maken van de Betuweroute en wordt de route via Breda en Tilburg ontlast. De bouw van deze aansluiting tussen de Betuweroute en de A2-corridor is een megaklus. Hier gaan we de komende jaren met van Hattum en Blankevoort met veel energie en met oog voor de omgeving aan werken”, volgens Dimitri Kruik, regiodirecteur bij ProRail.

Heldere afspraken
Op 14 juni hebben de gemeente West Betuwe en ProRail hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst. Met de ondertekening hiervan zijn heldere afspraken gemaakt. Niet alleen over overleg en communicatie, maar ook over het gebruik van wegen en het beheer en onderhoud van de Markkade. “Het is tegelijkertijd een bevestiging van onze goede werkrelatie van de laatste jaren”, aldus Dimitri.

Van Hattum en Blankevoort is na de gunning gelijk gestart met de voorbereidingen. Daarbij is gekeken naar het ontwerp, de maakbaarheid en de veiligheid. Voor de boogconstructies en de pergolaburg is een stijlvol ontwerp gepresenteerd. Deze bruggen zorgen uiteindelijk voor de verbinding van de Betuweroute met het reguliere spoor. Kernwoorden voor de realisatie zijn dan ook: Samen, Stijlvol en Verbinden.

Planning
De realisatie van de Zuidwestboog is groot en complex project. Het is daarom opgedeeld in verschillende fasen. Er wordt gestart met de zandophogingen. Daarna begint het civieltechnische gedeelte van het project. Dit omvat het voorbereidende werk om een deel van de Betuweroute te kunnen verleggen, het realiseren van twee betonnen bruggen over de Betuweroute en de A15 en een pergolabrug over het spoor Utrecht – Den Bosch. Daarna wordt het spoor en de bovenleiding aangelegd. Naar verwachting is de Zuidwestboog in 2031 gereed om in dienst te nemen. Foto: © ProRail.

Railbouw- / onderhoudsbedrijven
Specials over het OV
Incidenten in het OV
OV werkplaatsen
Back to the 90's
Reclame treinen / loc's
Videoreportages
Spoorbouwprojecten
OV-musea (binnenkort)
Goederentreinen.nl
175 jaar Spoorwegen
Foto's
Busfoto-archief
Metrofoto-archief
Tramfoto-archief
Groot Treinfoto-archief
Contact
Mail ons